HTAT Exam Special :: SSA and Niyamak Grant


SSA (Sarva Siksha Abhiyan ) ane Prathmik Shikshan Niyamak Dvara Shala ne kai kai grant aapva ma aave chhe teni vigat

HTAT Exam Vahivati babato mate ketlak mahtvana mudda ni samaj

GCERT (Gujarat Council of Educational Research Training ) dvara Htat Office keeping ma vahivati darek babato ni samaj aapva ma aavel chhe. temathi HTAT pariksha mate upyogi muddao ni samaj ahi raju karvama aavi chhe.

Read full Information Click Here