Dhoran 11 Vigyan Pravah ma June 2017 ni pravesh karyvahi babat Latest Paripatra

Dhoran 11 Vigyan Pravah ma June 2017 ni pravesh karyvahi babat Latest Paripatra

11 Science Admission Process

June 2017 thi sharu thata nava shaixnik varsh mate Dhoran 11 Science ma pravesh maate no margdarshak paripatra

Main Point of Admission
  • Total 5 Subject na adhare Merit List banavvu
  • Potani School na 40 Balko lai shakashe.
  • Other School na 10 Balko
  • Anamat catogary na 16 balko ne pravesh aapi shakashe.
  • Science ma class dith vadhu ma vadhu 66 balko ne pravesh aapi shakashe
  • Samanya pravah ma Class dith 60 balko ne pravesh aapi shakashe


Download Circular : Click Here