Shala Praveshotsav mate 1500 ₹ ni jagyaye 11000 ₹ grant falavva rajuaat karai

Shala Praveshotsav mate 1500 ₹ ni jagyaye 11000 ₹ grant falavva rajuaat karai

Shala Praveshotsav mate dar varshe 500 ₹ ni grant aapvama aave chhe ane e pan 6 thi 7 mahina late thay chhe. Aa varshe 500 Praveshotsav na ane 1000 Balmela na em kul 1500 ₹ ni grant jama thashe parantu Praveahotsav mate aatli rakam purti na hoi Rekhaben dvara 11000 ni grant aapva rahjuaat karai.

Click here to read