SURENDRANAGAR - SCHOOL PRAVESOTSAV KARYAKRAM MA FERFAR KARVA BABAT- 22-5-17 NI RAJUAAT

SURENDRANAGAR - SCHOOL PRAVESOTSAV KARYAKRAM MA FERFAR KARVA BABAT- 22-5-17 NI RAJUAAT


  • Shala Praveshotsav Shaheri vistar no pahela rakhvo ane gramy vistar no pachhi rakhvo.
  • Shala Praveshotsav no time savar no rakhvo
  • Vadh ghat camp Praveshotsav bad yojva
  • Uchchtar pagar dhoran, Pension vagere case no zadpi nikal lavvo.