TET 1 Vidhyashayak Bharati Related Latest News Updates.

TET 1 Vidhyashayak Bharati Related Latest News Updates.

Lower Primary Tet 1(Std. 1 to 5)ma Darek Jillama Jagyao Hova chhata Vidhyashayak Bharati Nhi Thai Hovana Karne TET 1 Pass Umdevaro Ma Rosh Ni Lagni Fri Vali Chhe.Lamba Samy Thi Bharati Aavvani Rah Joi Bethela Tet 1 Pass Ni Hji Koi Bharati Aavi Nthi. Bharati Nhi Thavano Karan Shu Chhe ? E Hju Sudhi jani Sakayu Nthi Calander Year Mujab Bharati Pn Nhi Thai. Sarkar tarafthi Matr ne Matr Jutha Asvasano j aapvama aave che. So Te Mate fri Ekvar P.T.C Pass Umedvaro Nu Gandhinagar 30 May Na roj Bharati Mate Rajuaat Nu aayojan Krvama AAvel Chhe.

DAREK TET 1 PASS CANDIDATES NE NAMR APIL CHHE KE TEO 30 MAY NA ROJ AA AAYOJAN MA JODAY ANE SATH-SAHKAR AAPE.


Gandhinagar Aavnar Tmam TET 1 Pass Mitro Id Proof And TET Pass Marksheet Ni ek Zerox Avshy Lavvi.

⇒TET 1 Pass Umedvaro Mate Khass.
→Date:-30 MAY 2017. Time:- 10:00 Am
→Place:-Pathika Bus Stand, Gandhinagar

AAYOJAN MA JODAVA ANE TENE LAGTI DAREK MAHITI MATE GROUP MA JODAVA "30 MAY, GANDHINAGAR" LAKHI 84879 99668 PAR WHATSAPP MSG KARO.
Click Here To Read Full Details