MDM Dainik Mahiti Upload karva Application Talim babat Banaskantha jilla no Paripatra

MDM Dainik Mahiti Upload karva Application Talim babat Banaskantha jilla no Paripatra

MDM Application Info : Madhyahan Bhojan yojna antargat Dainik Mahiti upload karva mate Darek Taluka ma Prathmik Shala na Achary ne15/6/2017 na roj BRC Khate 10:30 thi 12.00 vagya sudhi talim nu aayojan karel chhe te babat Paripatra

MDM Application Training Date : 15/06/2017

Place : All BRC Center

Time  : 10:30 to 12:00

MDM Website : http://gujaratmdm.in/mdm/admin

MDM Application : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gov.mdm&hl=en

Daily Information Update Link : http://gujaratmdm.in/mdm/admin/default/index

Download Banaskantha Circular Click Here