TET 1 vidhyasahayak Bharti News

TET 1  vidhyasahayak Bharti News

TET-1 BHARTI SAD NEWS:- LOWER PRIMARY BHARTI NI JAHERAT AAVTIKALE NAHI AAVE.

VAHIVATI KARANOSAR LOWER PRIMARY BHARTI NI JAHERAT AAVTIKALE NA NEWSPAPER MA AAVSHE NAHI.

JAHERAT AAVTA MINIMUM 3-4 DIVAS NO SAMAY LAGASHE.

KUL JAGAYO 1300 J RAHESHE.

JAHERAT MATE NAVI TARIKH DECLARED KARVAMA AAVSHE.