Bin Talimi Shikshkoye 31/3/2019 sudhi talim melvi leva babat

Bin Talimi Shikshkoye 31/3/2019 sudhi talim melvi leva babat

  • NIOS Portal par D.El.Ed par registration karvani last date 15/9/2017 hati te vadhari ne 30/9/2017 karvam aavi.
  • 3 September bad Shiksk tarike jodaya hoy ane niche mujab ni laykat na dharavta hoy temne D.El.Ed  abhyaskram ma jodavu padshe.
  • HSC ma 50 % karta ochha marks chhe temna mate jaruri
  • CPED shikshk tarike nimnuk pamel hoy ane HSC ma 50 % ane D.El.Ed  karvu jaruri
  • ATD shikshk tarike nimnuk pamel hoy ane HSC ma 50 % ane D.El.Ed  karvu jaruri
  • 3 September 2001 bad je shiksko Snatak sathe nimnuk pamel hoy ane 1 thi 5 ma faraj bajavta hoy temne pan