Shala Praveshotsav ane Kanya kelavani Mahotsav 2018

Shala Praveshotsav ane Kanya kelavani Mahotsav 2018

Shala Praveshotsav
2 days this time

14-15 June 2018 - Gramya
22-23 June 2018 - Shaheri

7.30 to 9.00 - 1st school
9.15 to 11.00 - 2nd school
11.30 to 1.00 - 3rd school

Read Circular : Click Here